Nincs bejelentkezve!
Vissza lépés
Tartalom betöltése...

VÁLTOZÁSOK A TERMÉKCÍMKÉZÉSBEN

2015. május 31-ig új besorolási, címkézési és csomagolási (CLP) szabályozás lép életbe. Cikkünkben tájékozódhat a kenőanyagokat átfogóan érintő változásokról a Castrol Magyarország tájékoztatása alapján.
 
CLP – új szabályozás lép hatályba a termékek veszélyességi besorolásával kapcsolatban – változások a címkézésben
 
Amennyiben Ön az utóbbi időben vásárolt valamilyen terméket (pl. tisztítószert) akkor észrevehette hogy egyes termékek címkéi megváltoztak. Ezúton kívánunk tájékoztatást nyújtani az Európai Unió új CLP (Classification, Labelling and Packaging  – Besorolás, Címkézés és Csomagolás) rendeletéről amely egységesen szabályozza a vegyi anyagok és keverékek besorolását, címkézését és csomagolását. A Castrol az egészség és a környezet védelme érdekében termékeink kezelése, szállítása és alkalmazása során egyaránt felelősséget vállal az új jogszabály maradéktalan követéséért.
 
A következőkben összefoglajuk a legfontosabb tudnivalókat a CLP-ről, a CLP és a GHS   (Global Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) közötti kapcsolatról, az ezzel kapcsolatos, termékeinket érintő változások bevezetéséről valamint az ehhez kapcsolódó további teendőkről.
 
 
A CLP és a GHS – mit jelentenek ezek a fogalmak?
 
A  világ  országaiban  a  vegyi  anyagok  és  keverékek  veszélyességi  besorolására  és  címkézésére mindeddig eltérő szabályokat alkalmaztak. Ennek következtében ugyanazt a vegyi anyagot az egyik országban mérgezőként osztályozták míg egy másikban nem sorolták be semmilyen veszélyes kategóriába. Arra is volt példa hogy ugyanarra a veszélyforrásra egyes országokban eltérő veszélyjelet alkalmaztak.
 
Az ENSZ tagországaiból (ezen belül az EU tagországokból) összegyűlt szakértők, a vegyipar képviselői valamint  a  szabályozásban  érdekelt  további  felek  együttműködésének  eredményeként  létrejött  a termékek besorolására és címkézésre világszerte alkalmazott rendszer, a GHS (Globally Harmonised System).
 
A  GHS-t  alapvetően  a  vegyi  anyagok  nemzetközi  kereskedelmények  megkönnyítése  valamint  az egészség és a környezet védelmi szintjének fenntartása érdekében hozták létre. A rendszer két fő célja:
 
•   Az emberi egészségre vagy a környezetre veszélyes vegyi anyagok azonosítása
•   A felhasználók tájékoztatása a lehetséges veszélyekről a címkéken és a biztonsági adatlapokon (SDS) egységes veszélyjelek és kifejezések alkalmazásával
 
A CLP a vegyi anyagok osztályozására, címkézésére és csomagolására vonatkozó korábbi EU irányelvek és rendeletek (67/548/EEC,   1999/45/EC, 1907/2006, REACH) hatályon kívül helyezésével és módosításával létrejött, a GHS rendszernek megfelelő egységes európai szabályozás (1272/2008/EK).
 
 

Mit jelent mindez a Castrol számára?

Zavartalan működésünknek és az áruk folyamatos szállításának záloga a CLP-nek való megfelelés.
 
Termékeink egy része jelenleg is valamelyik veszélyességi (robbanásveszélyes, oxidáló hatású, gyúlékony, mérgező, irritatív, korrozív vagy környezetre veszélyes) osztályba van sorolva. Az új szabályozás  értelmében  egyes  általunk  használt  összetevők  besorolása  veszélyesre változott.  A veszélyek azonosítására alkalmazott kifejezések és veszélyjelek köre is változott illetve kibővült (további információk alább).
 

Mit jelent ez az európai országok számára?

A CLP szabályozás az EU tagországaiban közvetlenül hatályba lép, erre vonatkozó helyi jogszabályok meghozatalára nincs szükség.
 

 

Az időrend

A CLP 2009. január 20-án lépett hatályba, teljesítéséhez 2015. május 31-ig átmeneti időszak áll rendelkezésre. Ennek megfelelően termékeink címkézését és csomagolását 2015. június 01-től kizárólag a CLP követelményeinek megfelelően végezhetjük. Az ebben az időpontban készleten lévő régi címkével ellátott termékek 2017. június 01-ig még értékesíthetőek.
 
Időrendi áttekintés:

2015. május 31-ig:
Az európai kenőanyag üzletág termékeinek meg kell felelniük a CLP követelményeinek.
A viszonteladók a régi és az új címkével ellátott termékeket egyaránt forgalmazhatják.

2015. június 1. és 2017. május 31. között:
2015 május 31-ét követően a BP/Castrol csak a CLP követelményeinek megfelelő termékeket szállíthat.
A viszonteladók a régi és az új címkével ellátott termékeket egyaránt forgalmazhatják.

2017. június 1-től:
A viszonteladók csak a CLP követelményeinek megfelelő termékeket értékesíthenek.
A CLP követelményeinek nem megfelelő termékek leírásra és megsemmisítésre kerülnek, értékesítésükre semmilyen
módon nincs lehetőség.
 
 

Melyek a változások látható jelei?

A felhasználók a címkéken új veszélyjelekkel, veszélyre utaló és elővigyázatossági kifejezésekkel fognak szembesülni amint a szállító áttér a CLP alkalmazására.
 
GI  – A DPD (Dangerous Product Directive) szerinti veszélyjelek:
 
 
 
 
ÚJ – A CLP szerint meghatározott veszélyjelek:

 
(további információ a piktogramokról a dokumentum végén)
 
 
 
 
Csomagolás
 
A CLP követelményei szerint:
•   A veszélyre utaló és elővigyázatosságra figyelmeztető kifejezések sokkal kiterjedtebbek
•   A veszélyjelek nagyobb helyet foglanak el a címkén, gyakran több veszélyjelre van szükség.
•   A veszélyre utaló kifejezéseknek a többrétegű címkék felső rétegén láthatónak kell lenniük.
•   A CLP alapján több összetevő és termék kerül veszélyes besorolásba.
 
 
 
 

MEGJEGYZÉS: Ezek a változások csak a címkéket érintik. A CLP bevezetése a termékek összetételét nem befolyásolja. 


Forrás: Visy Andrea, Castrol Hungária Kft.
Az eredeti tájékoztató anyag itt letölthető.
További információ és az érintett termékek listája:
http://www.castrol.com/hu_hu/hungary/about-us/news-events/ghs.html
BEJELENTKEZÉS

 
KAPCSOLAT


Ipari ügyfélszolgálat:

+36 30 892 1400
ipar@unilub.hu
Szaktanácsadás: +36 30 933 2022


                  
 

Közlekedési ügyfélszolgálat:

+36 30 428 4330
kozlekedes@unilub.hu
Szaktanácsadás: +36 30 399 3003

                  
 

Általános kapcsolatfelvétel:

ugyfelszolgalat@unilub.hu
Fax: +36 1 700 2235